This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Obrnice (Czechia)

Most okres, Usti region

Last modified: 2018-05-25 by kryštof huk
Keywords: obrnice |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Obrnice flag] by Jarig Bakker, 13 Jan 2004
adopted ? See also:

Obrnice municipality flag

Obrnice, Most district, Ústí region - no adoption date found at this webpage, just some info:
"Znakem obce Obrnice je ve stríbrném štítu modrý ondrejský kríž a nad ním modrý vinný hrozen, z nehož vyrustají tri zelené vinné listy. Ondrejský kríž svými rameny symbolizuje "križovatku" dvou historických železnicních tratí, jejichž výstavba zpusobila rozvoj obce. Vinný hrozen ukazuje k nejstaršímu známému držiteli obce, k cisterciáckému klášteru v Oseku, který v okolí obce mel vinice. Obyvatelstvu Obrnic je všeobecne známý pomístní název "Na vinici", který oznacuje lokalitu, kde klášterní vinice bývaly. Tri zelené vinné listy symbolizují tri obce pod jednou samosprávou se sídlem v Obrnicích.
Jarig Bakker, 13 Jan 2004

Obrnice coat of arms

[Obrnice coat of arms] from this webpage.