This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Mladoňovice (Czechia)

Třebíč okres, Vysočina region

Last modified: 2018-05-25 by kryštof huk
Keywords: mladonovice |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Mladoňovice flag] by Jarig Bakker, 9 Mar 2004
adopted 14 Mar 2002 See also:

Mladoňovice municipality flag

Image after Petr Exner's Vexilologický Lexikon prapory obcí ČR (2002); - Mladoňovice, Třebíč district, Vysočina region - adopted 14 Mar 2002.
Flag description: "List tvoří dva svislé žerďové pruhy, modrý a červený, každý široký jednu čtvrtinu délky listu a dva vodorovné pruhy, žlutý a bílý. V modrém pruhu půl bílé korunované orlice se žlutou zbrojí, korunou kolem krku a perizoniem, přiléhající k červenému pruhu se dvěma bílými liliemi pod sebou. Poměr šířky k délce listu je 2:3."
Source: this site.
Jarig Bakker, 9 Mar 2004

Mladoňovice coat of arms

[Mladoňovice coat of arms] from this site.

Description: "V modro-červeném polceném štítě vpravo půl stříbrné korunované orlice se zlatou zbrojí, korunou kolem krku a jetelovitě zakončeným perizoniem, vynikající z poltící linie, vlevo zlatý žernov s vodorovným otvorem pro kypřici pod dvěma stříbrnými liliemi."
Source: this site.