This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Mieroszów district (Poland)

Wałbrzych county, Dolnośląskie voivodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: mieroszow | boar |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Mieroszow City flag] image by Jens Pattke, 4 Jan 2003 See also:

Mieroszow City flag

Mieroszow City; voj. Dolnoslaskie; Walbrzych County - Mieroszow City Flag
Source: Jacek Skorupski : "Polski Flagi Samorzadowe" in FLAGA #4-5 -Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego.
Jens Pattke, 4 Jan 2003

Mieroszow City official flag

[Mieroszow official flag] image by Jens Pattke, 4 Jan 2003

Mieroszow City; voj. Dolnoslaskie; Walbrzych County - Mieroszow City flag for official use.
Source: Jacek Skorupski : "Polski Flagi Samorzadowe" in FLAGA #4-5 -Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego.
Jens Pattke, 4 Jan 2003


Mieroszow City Coat of Arms

[Mieroszow coat of arms] image from this website.