This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Środa Śląska district (Poland)

Środa Śląska county, Dolnośląskie voivodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: sroda slaska |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Sroda Slaska city flag] image by Jens Pattke, 2 Jan 2003 See also:

Środa Śląska flag

Here is the flag of Środa Śląska City and Commune; voj. Dolnoslaskie. Old German name: Neumarkt in Schlesien.
Source: Jacek Skorupski : "Polski Flagi Samorzadowe" in FLAGA #1 -Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego
Jens Pattke, 2 Jan 2003

Środa Śląska city Coat of Arms

[Sroda Slaska city Coat of Arms] image from this website.