This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Inowrocław county (Poland)

Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie voivodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: inowroclaw |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Inowroclaw county flag] image by Jens Pattke, 19 Jul 2008
adopted 10 July 2008 Gminy (districts) in Inowrocław county: See also:

Inowrocław county

Inowrocław County adopted the county Coat of Arms on 23 February 2000 by county act "Uchwała nr XIV/94/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Inowrocławskiego". Eight years later the flag was adopted. On 10 July 2008 the County Council adopted the law "Uchwała nr XX/203/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Inowrocławskiego oraz zasad jej używania".
Sources: Uchwała nr XX/203/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 lipca 2008 r.w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Inowrocławskiego oraz zasad jej używania.
County website.
Jens Pattke, 19 Jul 2008

Inowrocław county Coat of Arms

[Inowroclaw county Coat of Arms] image by Jens Pattke, 19 Jul 2008
adopted 23 Feb 2000