This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Opoczno county (Poland)

Powiat opoczyński, Łódzkie voivodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: opoczno |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Opoczno county flag] image by Jens Pattke, 28 Dec 2007
adopted 26 Nov 2007 Gminy (districts) in Opoczno County:
  • Białaczów
  • Drzewica
  • Mniszków
  • Opoczno
  • Paradyż
  • Poświętne
  • Sławno
  • Żarnów
See also:

Opoczno county flag

Opoczno County adopted its Coat of Arms on 27 October 2004 by county law "Uchwala Nr XXIII/130/2004 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 27 pazdziernika 2004 r w sprawie ustalenia herbu powiatu opoczynskiego".
Three years later - on 26 November 2007 - a flag was adopted. The coat of arms was modified and simplified.

law permission
Coat of Arms: Uchwala Nr X/91/2007 Rady Powiatu Opoczniego z dnia 26 listopado 2007 roku w sprawie ustanowenia herbu powiatu opoczynskiego.
Flag: Uchwala Nr X/92/2007 Rady Powiatu Opoczniego z dnia 26 listopado 2007 roku w sprawie ustanowenia flagi powiatu opoczynskiego.
Source: County website.
Jens Pattke, 28 Dec 2007


Opoczno county Coat of Arms

[Opoczno county Coat of Arms] image by Jens Pattke, 28 Dec 2007
adopted 27 Oct 2004