This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Gózd rural district (Poland)

Radom county, Mazowieckie voivodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: gozd |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Gózd commune flag] image by Jens Pattke, 20 May 2010
adopted 23 Oct 2009

See also:

Gózd rural district flag

Gózd is a rural commune (Polish: gmina; administrative district) in Radom County, Masovian Voivodeship, in east-central Poland. Flag and CoA adopted on October 23, 2009 by Commune Council.
Colors:
yellow CMYK 0-15-100-0
red CMYK 0-100-100-0
black CMYK 0-0-0-100
Source: Uchwała nr XLVII/220/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Gózd oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Gózd.
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/200/5579/Akt.pdf (with color palette; Polish).
Jens Pattke, 20 May 2010

Gózd commune banner

[Gózd commune banner] image by Jens Pattke, 20 May 2010
adopted 23 Oct 2009

Gózd CoA

[Gózd coat of arms] image by Jens Pattke, 20 May 2010
adopted 23 Oct 2009