This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Stary Lubotyń commune (Poland)

Ostrów Mazowiecka county, Mazowieckie vojvodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: stary lubotyn |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Stary Lubotyń commune flag] image by Jens Pattke, 24 Apr 2010
adopted 6 Aug 2009

See also:

Stary Lubotyń commune flag

Stary Lubotyń is a rural commune (administrative district) in Ostrów Mazowiecka County, Masovian Voivodeship, in east-central Poland.
Flag and CoA adopted on August  6, 2009.
Source: Uchwała Nr XXVIII/142/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Stary Lubotyń oraz zasad i warunków używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Stary Lubotyń.
http://www.bip.lubotyn.pl/userfiles/file/docs/uchwaly2009/142.pdf.
http://www.bip.lubotyn.pl/userfiles/file/docs/uchwaly2009/zal142_2.pdf (flag)
http://www.bip.lubotyn.pl/userfiles/file/docs/uchwaly2009/zal142_3.pdf (banner)
Jens Pattke, 24 Apr 2010

Banner

[Stary Lubotyń commune banner] image by Jens Pattke, 24 Apr 2010
adopted 6 Aug 2009

CoA

[Stary Lubotyń coat of arms] image by Jens Pattke, 24 Apr 2010
adopted 6 Aug 2009