This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Kętrzyn County (Poland)

Powiat kętrzyński, Warmińsko-Mazurskie voivodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: ketrzyn |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Kętrzyn county flag] image by Jens Pattke, 23 Aug 2003
Civil flag

Gminy (districts) in Kętrzyn County: See also:

Kętrzyn county


Government Flag

[government flag] image by Jens Pattke, 23 Aug 2003

Legislation

Zalacznik Nr 6 do statutu.

Herb Powiatu Kętrzynskiego

Opis herbu: tarcza (typu hiszpanskiego) dzielona w slup. Pole prawe tarczy
srebrne (biale), majace podstawe zielona, a na niej niedzwiedz czarny
wspiety na swierk - zielony. Lewe pole tarczy to tlo blekitne, a na nim klos
pszeniczny - zloty - w pionie.

Wypelnienie kolorami herbu: podstawa wypelniona kolorem zielonym, niedzwiedz
wypelniony kolorem czarnym, swierk wypelniony kolorem zielonym. Tlo stanowi
kolor srebrny (bialy).

Opis kolorów wg kodów opisu barw stosowanych w poligrafii:

CMYK:
zloto - M 15% Y 100 %
blekit - C 100 %
czarny - K 100 %
zielony - C 100 % Y 100 %

Pantone:
zloto - OBYO - C/C: 0;0;M:8,5; Y: 94,0; K: 0,0
blekit - ZOOO - C/proc Cyan C/C: 100,0; M: 0,0; Y:0,0; K: 0,0

czarny - OOOZ - C/proc Black C/ C: 0,0; M: 0,0; Y: 0,0; K: 0,0
zielony - YOVO - C/C: 91,0; M: 0,0; Y: 83,0; K: 0,0

Zalacznik Nr 7 do statutu.

Flaga Powiatu Kętrzynskiego.

Opis flagi: ksztalt prostokata, podzielony na 5 równych pasów o barwach:
-          pas górny i dolny - kolor blekitny;
-          pas drugi od góry i drugi od dolu - kolor bialy;
-          pas srodkowy - kolor zielony.
Kolory te scisle nawiazuja do barw przyjetych w herbie powiatu.

Wypelnienie kolorami flati:
od góry:

-          pas pierwszy - barwa blekitna;
-          pas drugi - barwa biala;
-          pas trzeci (srodkowy) - barwa zielona;
-          pas czwarty - barwa biala;
-          pas piaty - barwa blekitna.

(Opis kolorów wg kodów opisów barw stosowanych w poligrafii - jak w
zalaczniku Nr 6 do statutu).
Source: Statut Powiatu Kętrzynskiego; FLAGA 13/14
Jens Pattke, 23 Aug 2003