This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Świdwin county (Poland)

Powiat świdwiński, Zachodnio-Pomorskie voivodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: swidwin |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Swidwin county flag] image by Jens Pattke, 26 Aug 2005
adopted on 26 Sep 2000 Gminy (districts) in Świdwin county: See also:

Świdwin county flag

Here is the image of Świdwin county; flag for general use.
Source: letter from the County Office.
Jens Pattke, 26 Aug 2005

Swidwin county flag, adopted on 26 September 2000 by County Law "Uchwala nr. Nr XX/112/2000 Rady Powiatu w Swidwinie z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie herbu i flagi powiatu Swidwinskiego".
Jens Pattke, 22 Mar 2008


Świdwin county ceremonial flag

[Swidwin ceremonial flag] image by Jens Pattke, 26 Aug 2005

Here is the image of Świdwin county (Zachodnio-Pomorskie vojvodship ); flag for official-administrative use.
Source: letter from the County Office.
Jens Pattke, 26 Aug 2005


Świdwin county flagproposal (2001)

[Swidwin county flagproposal] image by Jens Pattke, 26 Aug 2005

Here is the image of Świdwin county (Zachodnio-Pomorskie vojvodship ); proposal 2001.
Source: letter from the County Office.
Jens Pattke, 26 Aug 2005


Świdwin county Coat of Arms

[Swidwin county Coat of Arms] image by Jens Pattke, 26 Aug 2005