This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Fryčovice (Czechia)

Frýdek-Místek okres, Moravia-Silesia region

Last modified: 2018-05-25 by kryštof huk
Keywords: frycovice |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Fryčovice flag]  image by Pascal Gross, 28 Dec 2003
adopted 19 Feb 1998 See also:

Fryčovice municipality flag

Image after Peter Exner's Vexilologický Lexikon prapory obcí ČR (1998); adopted 19 Feb 1998.
Fryčovice, okres Frydek-Mistek - flag and coat of arms available at this webpage.
Info in Czech:
coat of arms: V červeném štítu dvě stříbrné špice (hroty) sahající k hornímu okraji štítu, mezi nimi nahoře zlatá lilie.
Flag: Červený list se dvěma bílými klíny na vlající části s hroty u žerdi, mezi nimi žlutá lilie, jejíž osa je od žerdi vzdálena 2/9 šířky praporu. Poměr šířky k délce je 2:3.
Explanation: Ves Fryčovice dal vysadit podle magdeburského práva roku 1270 olomoucký biskup Bruno ze Šaumburka. Obec od té doby byla biskupským lénem a dlouhá staletí podléhala biskupskému hradu Hukvaldy.
Znak vychází ze znaku olomouckého biskupství, který je zřejmě odvozen od rodového erbu biskupa Bruna, zakladatele obce a připomíná tedy jak jeho samého, tak i někdejší dlouholetou, církevní vrchnost. Lilie je symbolem Panny Marie, jíž je zasvěcen místní farní kostel, připomínaný již před polovinou 14. století.
Prapor opakuje obraz znaku, lilie je ovšem umístěna rovnoběžně s žerdí.
Pascal Gross, 28 Dec 2003

Fryčovice coat of arms

[Fryčovice coat of arms] image from this webpage.