This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Węgrów county (Poland)

Powiat węgrowski, Mazowieckie voivodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: wegrow |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Węgrów county flag] image by Jens Pattke, 14 Apr 2002
adopted 30 Mar 2001 Gminy (districts) in Węgrów county: See also:

Węgrów county flag

Wegrow County: flag is on this website. The flag was adopted 30 March 2001.
Chrystian Kretowicz, 28 Oct 2001

Węgrów county banner

[Węgrów county banner - obverse][Węgrów county banner - reverse]images by Jens Pattke, 17 Nov 2002

Here is the banner of Wegrow County in vojvodship of Maszowieckie. Banner adopted 10 July 2002.
Wegrow County Banner - obverse and reverse.
Source: UCHWALA Nr XXXVII /241 / 2002 Rady Powiatu Wegrowskiego z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie sztandaru Powiatu Wegrowskiego
Jens Pattke, 17 Nov 2002


Węgrów county Coat of Arms

[Węgrów county Coat of Arms] image from this website.